نظریه کارکردگرایی محاسباتی از دیدگاه هیلاری پاتنم
51 بازدید
محل نشر: نشریه ذهن/ 38
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی